TÜRKÇE
ENGLISH
Pусский

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

  • +
  • -

Bilgi Güvenliği Politikamız

İnovatif ürünler ve servisler geliştiren, sanayiye ve paydaşlarına değer yaratan, dinamik bir çözüm ortağı olma misyonunu benimseyen SDC iç ve dış ticaret A.Ş. için bilgi en değerli varlıklardan biridir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de paydaşlarımızın önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

Bu anlayış doğrultusunda;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirler; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçiririz.
  • Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.
  • İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.
  • Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.
  • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve bu planları test ederiz.

 

Gizlilik Politikamız

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel Bilgilerinizin gizliliğinin korunması SDC iç ve Dış Ticaret A.Ş. için önemlidir. Bu çerçevede hazırladığımız Gizlilik Politikamızın kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz.

İnternet sitesini kullandığınız süre boyunca ziyaret ettiğiniz bölümlere bağlı olarak bazı bilgiler internet sitesinde saklanacaktır. Bunları üçe ayırabiliriz;

Tarafınızca sağlanan kişisel bilgiler: Adınız, soyadınız, açık adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve benzeri diğer bilgiler gibi ve zaman zaman formlar aracılığı ile onayınız dahilinde alınan kişisel bilgilerinizle alakalı olan bilgilerdir (“Kişisel Bilgiler”).

Kişisel Bilgilerinizi sağladığınız takdirde bu bilgileri kaydedebilir, işleyebilir, ve kullanabiliriz.

Ayrıca bu bilgileri tarafınızla bağlantı kurmak için de kullanabiliriz.

Kişisel Bilgileriniz aşağıdaki amaçlardan bir veya birkaçı için kullanılabilecektir;

- Tarafınızdan gelen her türlü talebi ve soruyu yanıtlamak;

- Yasal mevzuat kapsamında iş ilişkimizi geliştirmek;

- Yasalar gereğince gerekli olan bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak;

- İnternet sitesini yönetmek;

Herhangi bir Kişisel Bilginizin toplanmasını istemiyor iseniz lütfen bu tür bilgileri tarafımızla paylaşmayınız. Bununla birlikte, Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere, talep edilebilecek bazı bilgileri sunmadan, bu tür bilgilerin sunulmasını gerektiren belirli özellikleri kullanmanızın ya da etkinliklere katılmanızın mümkün olmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Sağlamış olduğunuz Kişisel Bilgilerinize erişim, verilerin amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme ve verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi yönünde her aşamada hiçbir neden göstermeksizin talepte bulunabilme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Sorduğunuz sorular ya da paylaştığınız yorumlar, fikirler ve öneriler gibi kişisel olmayan bilgilerden veya tarafımızca toplanabilecek ve herhangi bir Kişisel Bilgi ile bağlantılı olmayan bilgiler kişisel olmayan ve gizlilik taşımayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi bir amaç için ve herhangi bir surette ifşa edilebilecek ve/veya kullanılabilecektir.

Otomatik olarak alınan bilgiler: Ziyaret tarih ve saatiniz, bilgisayarınızın IP adresi, bağlı bulunduğunuz domain gibi bilgiler, internet site istatistiklerini oluşturan programlarca kaydedilir. Bu bilgiler kişisel değildir ve sadece internet site trafiğinin analiz edilmesi ve sitenin geliştirilmesi için kullanılır.

Kişisel olmayan bilgiler, sorduğunuz sorular ya da paylaştığınız yorumlar, fikirler ve öneriler gibi şahsi olmayan bilgilerden veya tarafımızca toplanabilecek ve herhangi bir Kişisel Bilgi ile bağlantılı olmayan bilgilerden oluşmaktadır. Kişisel olmayan ve gizlilik taşımayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi bir amaç için ve herhangi bir surette ifşa edilebilecek ve/veya kullanılabilecektir.

SDC İç ve Dış Ticaret A.ş. ve tüm dünyadaki iş ortakları, temsilcileri ve iştirakleri bu internet sitesinde saklanan bilgileri, işbu Politika’da belirtilen kapsam dışında tarafınızca onaylanmadan üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Bu politika sadece ziyaret edilen internet sitesi için geçerlidir. İnternet sitemizde yer alan linkler ile ulaşabileceğiniz diğer internet sitelerini bağlamamaktadır.

Kişisel Bilgilerinizi ifşa ediyor olabileceğinizi hatırınızdan çıkartmayınız.